jedyne co warte uwagi w tym świecie to chaos
Blog > Komentarze do wpisu
Jakich ludzi lubimy..bardzo ciekawe :)

"Atrakcyjność interpersonalna. Reguły komunikacji interpersonalnej

Jakich ludzi lubimy?

W zasadzie badania wykazały, że pociągają nas ludzie, którzy dostarczają nam maksymalnej ilości nagród czy gratyfikacji przy minimalnym koszcie. Lubimy ludzi, dla których już jesteśmy atrakcyjni i którzy okazują nam to wyświadczając przysługi i mówiąc o nas miłe rzeczy. Lubimy ludzi, którzy zaspokajają nasze potrzeby i którzy mają potrzeby, które my możemy zaspokoić.

Ogólnie rzecz biorąc pięknych ludzi lubimy bardziej niż nieładnych czy brzydkich. Zostało to udowodnione w szeregu badań eksperymentalnych. Dzieje się tak dlatego, że ludzi pięknych uważamy jednocześnie za bardziej inteligentnych, miłych szczęśliwych i mających więcej sukcesów niż inni ludzie, nawet jeśli nie ma żadnej obiektywnej podstawy dla tych sądów. Taka atrakcyjność fizyczna odgrywa ważniejszą rolę przede wszystkim w początkowych stadiach “zaznajamiania się” niż w późniejszym okresie trwania znajomości

W procesach komunikacji interpersonalnej dużą rolę niekiedy odgrywa podobieństwo i komplementarność. Ludzie bowiem lubią tych, którzy są podobni do nich samych. Lubimy zwłaszcza ludzi, którzy mają podobne postawy i zgadzają się z nami. Nie każde podobieństwo rodzi jednak sympatie. Atrakcyjność może być wynikiem posiadania komplementarnych (uzupełniających się) potrzeb lub stylów osobowości. Np. osoba bardzo dominująca może lubić kogoś, kto jest spokojny i uległy, bardziej niż inna dominującą jednostkę.

Dlaczego lubimy tych ludzi, których lubimy – teoria słuszności (sprawiedliwości) głosi m.in., że ludzie starają się maksymalizować uzyskiwane wyniki, osiągając możliwie największe nagrody, przy minimum kosztów. Więcej “nagród” otrzymujemy od ludzi, którzy są mili i wyświadczają nam uprzejmości niż od tych, którzy są nieprzyjemni i kłótliwi.

Przy stosowaniu teorii słuszności do związków uczuciowych “zrównanie” partnerów ujmuje się w kategoriach atrakcyjności społ.

Ludźmi o wysokiej atrakcyjności są te osoby, które są bardziej atrakcyjne fizycznie, bardziej inteligentne, zamożniejsze itd. Teoria słuszności przewiduje, że tacy ludzie będą wybierać i najbardziej lubić ludzi o równie wysokiej “wartości społ.”. Podobnie ludzie o niższej atrakcyjności społ. będą wybierać i woleć partnerów, którzy odpowiadają im pod wzgl tej atrakcyjności.

Teoria zyskiwania i utraty – zgodnie z tą teorią zmiany sposobu oceniania nas przez druga osobę będą miały większy wpływ na naszą sympatię do niej, niż gdyby ocena ta była stał. Osobę której uznanie dla nas wzrasta z czasem, będziemy zatem lubić bardziej niż kogoś, kto lubił nas zawsze. Podobnie osobę, która ocenia nas coraz bardziej negatywnie będziemy lubić jeszcze mniej niż kogoś, kto zawsze nas nie lubił. Jednym z powodów, że tak się dzieje jest to, że zmianę w postawie danej osoby jesteśmy bardziej skłonni przypisywać czemuś, co sami zrobiliśmy, podczas gdy niezmienną postawę przypisuje się dyspozycją danej osoby.

Innym możliwym sposobem jest wzbudzanie i redukcja lęku. Ludzie wzbudzają w nas lęk wyrażając się o nas negatywnie; gdy później powiedzą coś pozytywnego, to oceny te nie tylko są nagradzające same przez się, lecz także redukują poprzedni lęk i w ten sposób są podwójnie nagradzające." 
źródło: http://www.republika.pl/dyku/inne/psychcwi.html

wtorek, 24 maja 2005, mieszus

Polecane wpisy

Komentarze
2005/05/24 23:02:31
i jak tu się nie załamać? ;)